Pojištění telematiky

Vylepšete svoji strategii posuzování rizik spojených se řízením a pomozte svým zákazníkům zlepšit jejich styl jízdy.

  • Úvod

    Jste pojišťovna plánující nabídnout pojištění podle způsobu využití jednotlivým řidičům, nebo společnostem vlastnícím vozové parky? Společnost TomTom vám může pomoci. Naše koncová telematická řešení pojištění jsou navržena tak, aby vám pomohla vytvořit program pojištění podle způsobu využití přizpůsobený potřebám vašich zákazníků a umožnit jim aktivně zlepšovat styl jízdy. Spolu se zlepšováním vašeho systému vyhodnocování rizik se zlepšuje také styl jízdy vašich zákazníků. Výsledkem je snížení počtu dopravních nehod, škod a zvýšení ziskovosti vašeho podnikání.

  • Nejdůležitější údaje

    Řešení pojištění podle způsobu využití společnosti TomTom umožňují pojištěncům získat okamžitou zpětnou vazbu ohledně jejich řidičských dovedností, což je motivuje k bezpečnějšímu řízení. Tím, že budou sdílet údaje o použití vozidla a stylu jízdy s pojišťovnami, mohou pojištěnci prokázat, že patří do kategorie řidičů s nízkým rizikem a snížit tak své sazby pojištění. To na oplátku umožňuje pojišťovnám snížit své náklady, nabízet výhodnější sazby pojištění a poskytovat další služby založené na telematických zařízeních.

Objektivnější sazby pojištění
Zpětná vazba stylu řízení v reálném čase
Méně rizikový styl jízdy
Silniční asistenční služba
Detailní vyhodnocování rizika
Snížení počtu škod
Nižší náklady
Věrnostní programy pro zákazníky
Interakce se zákazníkem
Snadnější předávání informací

Vyžádejte si více informací o službách poskytovaných společností TomTom v oblasti telematických řešení pojištění