Försäkringstelematik

Förbättra din riskbedömningsstrategi för körningar och hjälp dina kunder att förbättra sitt körbeteende.

  • Introduktion

    Är ni ett försäkringsbolag som vill erbjuda användningsbaserad försäkring (UBI) för privata förare eller fordonsadministratörer? TomTom kan hjälpa till med det. Våra heltäckande försäkringslösningar baserade på telematik är utformade för att hjälpa dig att skapa ett skräddarsytt UBI-program, och samtidigt ge kunder ett verktyg för att aktivt förbättra sitt körbeteende. Allt eftersom din riskbedömning förbättras så förbättras kundernas körstil. Resultat: färre trafikolyckor, lägre försäkringsersättning och ökad lönsamhet för din verksamhet.

  • Översikt

    TomToms UBI-lösningar ger försäkringstagare omedelbar återkoppling på sina köregenskaper, vilket motiverar dem att köra säkert. Genom att dela data om fordonsanvändningen och förarens beteende med försäkringsbolag kan försäkringstagare bevisa att de har låg risk, vilket kan ge dem lägre försäkringspremier. Detta möjliggör i sin tur att försäkringsbolagen kan minska sina kostnader, erbjuda mer konkurrenskraftiga premier och tillhandahålla ytterligare telematikbaserade tjänster.

Rättvisare försäkringspremier
Återkoppling på körningen i realtid
Mindre risktagande körning
Vägassistans
Detaljerad riskbedömning
Lägre ersättningskrav
Lägre kostnader
Kundlojalitet
Kundinteraktion
Kortare informationsflöde